VINCI Park

VINCI Park ontwikkelt, bouwt en exploiteert openbare parkings over de hele wereld. Sedert 25 jaar ook in België, zowel onder- als bovengronds. Onze basisfilosofie is eenvoudig: we werken samen met openbare diensten en lokale besturen om het mobiliteitsprobleem in de steden op te lossen.  We leggen daarbij de nadruk op de kwaliteit van de binnenstedelijke mobiliteit en op het respect voor het leefmilieu.